Гадяцький опорний ліцей імені Лесі Українки

Понеділок, 04.03.2024, 10:31Вітаю Вас Гость | RSS Головна | Реєстрація | Вхід

 

Бланк заяви для завантаження

 

 

 

Д О Г О В І Р

між Гадяцьким ліцеєм І-ІІІ ст. № 4 імені Лесі Українки

і батьками учня  „_____”_______________20__ р.

 

         Ліцей в особі директора Борис С.Я. з одного боку та батьків  учня _________________________________________________________________

Мати____________________________________________________________

Батько___________________________________________________________

(П.І.П. батьків )

з другого боку уклали цей Договір про нижчевикладене:

1. Предмет договору.

 Договір має на меті визначення та регулювання взаємовідносин між ліцеєм та батьками, які виникають в процесі навчання, виховання, розвитку й оздоровлення учня.

2. Загальні положення.

2.1. У своїй діяльності ліцей керується Конституцією України, Національною доктриною розвитку освіти України, діючими законами „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Концепцією профільного навчання в старшій школі, Державними стандартами початкової,базової і повної середньої освіти, Сімейним кодексом України, Адміністративним кодексом України, Статутом ліцею.

2.2. Учень зараховується до ліцею наказом директора, що видається на підставі заяви батьків,за наявності медичної довідки встановленого зразка.

3. Права і обов’язки сторін.

3.1. Права ліцею.

3.1.1.Захищати професійну гідність і честь працівників ліцею.

3.1.2.Вимагати дотримання Статуту ліцею,Правил для учнів,Єдиних вимог для учнів ліцею, інструкцій та правил з техніки безпеки, рішень Ради ліцею, педагогічної ради, органів учнівського самоврядування.

3.1.3. Вибрати форми, методи та засоби навчання і виховання учнів.

3.1.4.Інформувати міський відділ освіти,службу у справах неповнолітніх, кримінальну міліцію про злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх дітьми повної загальної середньої освіти, а також у разі пропуску учнем більше 3-х навчальних занять без поважних причин.

3.2. Обов’язки ліцею.

3.2.1.Ліцей зобов’язується забезпечувати умови для морального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку учнів, збереження життя і здоров’я дітей під час навчально-виховного процесу.

3.2.2.Надавати учням освітні послуги на рівні державних стандартів освіти.

3.2.3.Дбати про розвиток творчих здібностей дитини.

3.2.4.Забезпечувати дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства.

3.2.5.Інформувати батьків та учнів про правила та вимоги щодо організації навчально-виховного процесу, про права і обов’язки сторін під час навчально-виховного процесу.

3.3. Права батьків.

3.3.1. Обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування ліцею.

3.3.2. Вносити пропозиції по удосконаленню форм роботи з дітьми.

3.4. Обов’язки батьків.

3.4.1. Виконувати вимоги Статуту ліцею.

3.4.2. Забезпечувати здобуття дитиною повної загальної середньої освіти.

3.4.3. Забезпечувати регулярне відвідування дитиною навчальних занять.

3.4.4. Інформувати протягом 1 дня класного керівника про причину відсутності дитини в ліцеї.

3.4.5. Підтверджувати відсутність дитини на заняттях через хворобу медичною довідкою.

3.4.6. Пропуски занять з поважних причин (не більше 3-х днів) оформляти відповідною заявою на ім’я директора ліцею.

3.4.7. Забезпечувати дитину всім необхідним для навчання в ліцеї.

3.4.8. Забезпечувати дитину шкільною формою: чорний класичний костюм ділового стилю, світла однотонна сорочка, взуття відповідного ділового стилю та спортивним одягом на уроки фізкультури.

3.4.9. Постійно відвідувати батьківські збори.

3.4.10. Регулярно відвідувати ліцей з метою отримання інформації про навчання дитини та виконання нею правил для учнів.

3.4.11. Виконувати рекомендації вчителів, психолога.

3.4.12. Відшкодовувати матеріальні збитки, нанесені ліцею їх дитиною.

3.4.13. Щоденно нагадувати дитині про необхідність виконання Правил для учнів та дотримання інструкцій з техніки безпеки.

3.4.14. Здійснювати установлену Радою ліцею помісячну благодійну фінансову підтримку школи через благодійну організацію „Меценат”.

4. Відповідальність сторін.

             За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

             Ліцей не несе відповідальність за збереження матеріальних цінностей, які не стосуються навчально-виховного процесу (прикрас, мобільних телефонів, плеєрів і т. і.).

5. Заключні положення.

5.1. Договір набуває чинності з моменту підписання і діє протягом навчання дитини в ліцеї.

5.2. Договір складений у 2-х примірниках. Перший з них зберігається в особовій справі учня, другий – у батьків.

5.3. Зміни та доповнення до цього договору приймаються шляхом підписання додаткових угод.

6. Юридичні адреси сторін.


                     Ліцей                                                               Батьки
              вул. С. Швидкого, 2                              
                 тел. 2-16-29        

Директор ліцею                                                                   Борис С.Я.